Luchtdichting | Meer comfort, minder energie!

Luchtdichting is het dichten van alle ongewenste kieren en naden in een woning of gebouw om de ongecontroleerde luchtstromen, zowel in- en uitstroom, te voorkomen. Luchtdicht bouwen is niet alleen van belang (en zelfs verplicht) bij nieuwbouw maar ook bij renovatie. En ook wanneer er geen sprake is van een echte renovatie is luchtdichtheid van groot belang. Om te voorkomen dat koude en/of droge buitenlucht in contact komt met de warme en vochtige lucht in de woning of een gebouw is het noodzakelijk dat de woning of het gebouw luchtdicht is. De luchtdichtheid van een woning is met een blowerdoortest te meten.

LuchtdichtingWaarom is een luchtdichte woning gezonder?

Door het contact van koude en warme lucht ontstaan vochtproblemen door condensatie. U kent allemaal het fenomeen van een blikje frisdrank uit de koelkast waarop, zodra het op tafel staat, al heel snel druppels vocht te zien zijn. Vocht condenseert op een kouder oppervlak. Vocht op de badkamerspiegel is het zelfde effect. Schimmel (gevolg van vocht) in de kelder idem.
Het kost veel meer energie om vochtige lucht te verwarmen dan drogere lucht. Luchtdicht bouwen is een voorwaarde voor een energiezuinige woning, is comfortabel, heeft een gezond binnenklimaat en een laag energieverbruik. Vaak wordt nog gedacht dat een luchtdichte woning ongezond is, we hebben immers geleerd dat we altijd goed moeten ventileren: ramen open! Dat was in het verleden inderdaad vaak nodig omdat er een ongezond binnenklimaat in de woning heerste.

Gecontroleerde en ongecontroleerde ventilatie

Er is echter een groot verschil tussen gecontroleerde ventilatie en ongecontroleerde ventilatie. Ventilatie is het bewust binnen laten van lucht via roosters of ramen met als doel de binnenlucht te verversen Ongecontroleerde ventilatie via naden en kieren moet echter worden voorkomen. Daar treden vochtproblemen op en gaat veel energie verloren.
Hoe beter de  luchtdichting, hoe effectiever de gecontroleerde ventilatie. Gecontroleerde ventilatie doormiddel van balansventilatie met warmteterugwinning (WTW) is aan te bevelen maar is, in een bestaande woning, een forse ingreep. Hiervoor verwijzen wij naar onze gespecialiseerde partners op dit gebied: LBS63 Energieke Architectuur.