Blowerdoortest

Met een blowerdoortest wordt de luchtdichtheid van uw woning of gebouw gemeten. Daartoe wordt, door middel van een grote ventilator, lucht in de woning geblazen of uit de woning gezogen.  De hoeveelheid lucht die hierbij, door naden en kieren, aan het gebouw ontsnapt of er wordt in gezogen, wordt gemeten en bepaalt de mate van luchtdichtheid. Hoe beter de woning of het gebouw luchtdicht is, hoe minder sterk er sprake is van ongecontroleerde ventilatie. Ongecontroleerde ventilatie leidt tot onnodig warmteverlies. De luchtstromen kunnen ook zichtbaar gemaakt worden door middel van een warmtebeeldcamera en/of een rookmachine.

Blowerdoortest

Hoe werkt een blowerdoortest?

De blowerdoortest is in de basis heel eenvoudig. We plaatsen een tijdelijke deur in een buitendeuropening van uw huis. Deze zogenaamde blowerdoor kunnen we passend maken op elke maat en brengt geen schade aan. In de blowerdoor plaatsen we een grote ventilator die ofwel lucht het huis in blaast  of er uit zuigt. Om de bedoelde ventilatie van het huis te scheiden van de infiltratie (onbedoelde en dus ongecontroleerde ventilatie) sluiten we alle bedoelde ventilatie openingen af: afzuigkap, mechanische ventilatie, roosters etc. Dit is nodig om een zuiver beeld van de luchtlekkage te krijgen. Daarna stellen we de opening van de ventilator in. Dit bepaalt hoeveel lucht er constant afgezogen kan worden als de ventilator eenmaal aanstaat, belangrijk omdat de luchtlekkage per huis ook verschillend is. Bij huizen met veel lekkage moeten we meer lucht in of uit kunnen blazen om de benodigde druk op te kunnen bouwen. Aan de ventilator zit software gekoppeld die diverse informatie verzamelt.


QV10 meting | Hoeveel lucht lekt een huis

Met deze info kunnen we bijvoorbeeld zien hoe groot de QV10 is. Dit is een belangrijk kengetal dat ook gebruikt wordt in het bouwbesluit. De QV10 geeft aan hoeveel lucht het huis lekt wanneer het drukverschil tussen binnen en buiten op 10Pascal staat. Het huidige bouwbesluit eist een QV10 van <0,6 wat inhoudt dat er per seconde per m2 maximaal 0,6 liter lucht gelekt mag worden. Een passiefhuis moet zelfs voldoen aan een QV10 van <0,15. Een ander belangrijk kengetal is het effectieve lekkageoppervlak van de woning. Dit zijn alle lekkages bij elkaar opgeteld en wordt uitgedrukt in vierkante centimeters. Wij vergelijken het altijd met een A4-tje  (609 cm2).  Zo krijgt u een helder visueel beeld van de totale omvang van de lekkage.

In kaart brengen van lekkageplekken

Als alles opgesteld staat zetten we uw huis op ongeveer 50Pascal onderdruk. Bij deze onderdruk is alle binnenkomende lucht goed voelbaar. Wij maken systematisch een rondje door uw huis en noteren alle lekkageplekken. Als ergens lucht binnenkomt zonder dat te zien is waar het vandaan komt, gebruiken we de rookmachine. Hiermee kunnen we de luchtstroom nog beter in kaart brengen. De luchtlekken worden ook in onze rapportage verwerkt.

Wij werken volgens de richtlijnen van de SKH normering en NEN 2686.